Deze website huurvast.nl (de “Website”) is eigendom van Huurvast B.V. (hierna te noemen

“Huurvast B.V.”), een onderneming met adres Augustapolder 64, Barendrecht. Huurvast

B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81233140.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in

met deze disclaimer.

Inhoud Website

Huurvast B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de

Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Huurvast B.V. besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het

gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan

het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De

inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op

juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Huurvast B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door

gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van

(informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u

en Huurvast B.V. tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde

informatie.

Huurvast B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q.

beschikbaar zijn van de Website en Huurvast B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk

voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website

wordt verkregen. Daarnaast is Huurvast B.V. niet aansprakelijk voor de inhoud van de

Website welke afkomstig is van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Huurvast

B.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurvast B.V. is het niet toegestaan

om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de

Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke

vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact