Huurvast B.V., gevestigd aan Augustapolder 64, 2992 SR Barendrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Huurvast B.V. Augustapolder 64,
2992 SR Barendrecht
Persoonsgegevens die wij verwerken
Huurvast B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
 Locatiegegevens
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brighthomerentals.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huurvast B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling;
om uw order te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving.
Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie
opgeslagen om de betaling aan uw order te kunnen koppelen.
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij u af te leveren

 Huurvast B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 Huurvast B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier we\elijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
GeautomaJseerde besluitvorming
Huurvast B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Huurvast B.V.) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huurvast B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door de beheerder van website
verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is
bepaald.
Delen van persoonsgegevens met derden
Huurvast B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huurvast B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone. Huurvast B.V. gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat via deze link: h\ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw
account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te
kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft
achtergelaten op, of via huurvast.nl.
Met uw gegevens kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde
content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en
aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief

nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij
betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of
aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer
weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeT u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@brighthomerentals.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Huurvast B.V. zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Huurvast B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: h\ps://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/3p-ons
Reviews
Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor
andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen. Wij houden bij wie welke
review schrijft.
Nieuwsbrieven
U kunt uw aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties
en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven
stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief
interessanter voor u. De nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit Mailchimp.
Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie vanuit
Huurvast.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huurvast B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@huurvast.nl.